2017-05-10

PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA KATOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

w dniach 19-20 czerwca 2017 r. o godz. 16:30
w Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek przy pl. Sejmu Śląskiego 2.

 

 

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór sekretarza i co najmniej 1 asesora wchodzących w skład prezydium Walnego Zgromadzenia (części).

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Wręczenie wyróżnień honorowych za zasługi dla rozwoju KSM.

5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wyborczej Walnego Zgromadzenia (części).

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

7. Informacja o zasadach głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej i przedstawienie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej KSM.

8. Wybór członków Rady Nadzorczej na kadencję w latach 2017-2020.

9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok.

10. Sprawozdanie Zarządu z działalności KSM za 2016 rok, w tym sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

11. Kierunki rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na rok 2017.

12. Informacja o wynikach przeprowadzonej kompleksowej lustracji z działalności Spółdzielni za lata 2013, 2014, 2015, 2016. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków polustracyjnych.

13. Podjęcie uchwał w sprawach:

      a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 rok,

      b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KSM za 2016 rok, w tym sprawozdania finansowego za 2016 rok,

      c) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej KSM na 2017 rok,

      d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za działalność w 2016 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie odwołań członków od uchwał Rady Nadzorczej o pozbawieniu członkostwa.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Strategii Ekonomicznej KSM na lata 2017-2026.

16. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć w 2017 roku.

17. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości.

18. Zamknięcie obrad.     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)