2018-01-22

Podsumowanie i planowanie na przełomie roku

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej swoje grudniowe, ostatnie w roku 2017 plenarne posiedzenie, poświęciła między innymi ocenie przewidywanej realizacji kosztów Centrum Zarządzająco-Usługowego za rok 2017 oraz projektu planu na 2018 rok.

 

Kwestie te były w pierwszej kolejności analizowane przez Komisję Rewizyjną Rady, a wnioski zostały zawarte w stosownym protokole. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Nowak przedstawił je Radzie Nadzorczej, która po dyskusji przyjęła je w głosowaniu jako swoje stanowisko. Ze względu na zainteresowanie członków Spółdzielni, szczególną rangę i wrażliwość omawianej kwestii – przytaczam wnioski w całości:

 

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z analizą przewidywanego kształtowania się kosztów Centrum Zarządzająco-Usługowego na koniec 2017 roku z saldem wynoszącym (-) 550 tys. zł akceptuje osiągnięte wyniki, biorąc pod uwagę niezależne od Spółdzielni uwarunkowania, które wpłynęły na zmniejszenie planowanych wpływów. Rada Nadzorcza zdaje sobie sprawę z faktu, że nie zawsze wszystkie zamierzenia działalności gospodarczej udaje się zrealizować tak jak zaplanowano. Biorąc to pod uwagę Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożoną przez Zarząd informację.

 

Rada Nadzorcza dokonując oceny projektu planu Centrum Zarządzająco-Usługowego na 2018 rok stwierdza, że jego realizacja może być zagrożona w przypadku nieosiągnięcia planowanych wpływów, przy wzroście planowanych kosztów wynikających w dużej mierze z obiektywnych uwarunkowań niezależnych od Spółdzielni. Rada Nadzorcza przyjmuje projekt planu Centrum Zarządzająco-Usługowego z zerowym saldem na koniec 2018 roku, z zaleceniem wnikliwego monitorowania kosztów i wpływów w 2018 roku tak, aby ewentualne ujemne odstępstwa od planowanych wielkości odpowiednio modyfikować po stronie kosztów lub wpływów w celu ich całkowitego zbilansowania.

 

Kolejnym tematem omawianym przez Radę była informacja Zarządu o prognozowanej realizacji funduszu płac w Spółdzielni za 2017 rok oraz projekt planu funduszu płac Centrum Zarządzająco-Usługowego na 2018 rok. Po dyskusji przyjęto poniżej podany wniosek:

 

Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożoną informację o prognozowanej realizacji funduszu płac i średniej płacy w KSM za 2017 rok oraz projekt planu osobowego funduszu płac dla Centrum Zarządzająco-Usługowego na 2018 rok. Założony wzrost funduszu płac pracowników Centrum Zarządzająco-Usługowego w 2018 roku podyktowany jest przede wszystkim ustawowymi wymogami wynikającymi ze wzrostu płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej, a także z obniżenia wieku emerytalnego, co skutkuje koniecznością zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne. Rada Nadzorcza wskazuje jednocześnie na dokonujące się zmiany na rynku pracy w województwie śląskim, co spowoduje dodatkową presję na wzrost płac. W tej sytuacji Rada Nadzorcza przyjmuje przedłożony materiał, w tym projekt planu funduszu płac Centrum Zarządzająco-Usługowego na rok 2018.

 

W ostatnim punkcie posiedzenia Rada Nadzorcza przyjęła "Ramowy Plan Pracy Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na 2018 rok", uznając go za plan kierunkowy, który w razie zaistniałych potrzeb będzie na bieżąco uzupełniany.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)