2018-03-19

Podczas Zebrań Osiedlowych

Transparentna ocena działań spółdzielni

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Zbliża się ku końcowi okres dorocznych Zebrań Osiedlowych poświęconych podsumowaniom oraz ocenom działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej w wymiarze osiedlowym, jak i w skali naszej Spółdzielni. Od wielu już lat kontynuujemy sporządzanie, wydawanie i dostarczanie w formie dodatków do naszego miesięcznika „Wspólne Sprawy" wszystkim mieszkańcom materiałów sprawozdawczych, odnoszących się do zakończonego roku działalności oraz planów działalności Rad i Administracji Osiedli na kolejny rok. Celem tych publikacji jest transparentne podanie do wiadomości mieszkańców możliwie szerokiego zakresu informacji o dokonaniach, możliwościach i problemach – tych obiektywnie i subiektywnie zaistniałych lub mogących wystąpić w zasobach i społecznościach osiedlowych.

 

W mojej ocenie jest to prawidłowe działanie, realizujące spółdzielczy obowiązek informowania członków. Ponadto taki zakres informacji docierający do każdego mieszkańca daje mu możliwość dokonania własnej oceny zakresu i jakości pracy spółdzielczego samorządu oraz pracowników spółdzielni, a także obszarów, zakresów, zasadności i celowości realizowanych prac oraz innych działań na rzecz prawidłowej eksploatacji i utrzymania zasobów we właściwym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym.

 

Taki sposób przygotowania materiałów – mających być podstawą do dyskusji podczas Zebrań Osiedlowych – oraz ich szerokie upowszechnienie ma nie tylko dobre strony, ale i takie które występują wbrew zamierzonym celom. Odkąd do wszystkich dociera coraz pełniejsza, transparentna i wyprzedzająca informacja w zwartej formie pisemnej, odtąd spada frekwencja uczestników Zebrań, a przecież nie taki był zamiar. Może to znak czasu, może mając informację dostarczoną do rąk własnych – ocenę uzyskanych danych mieszkańcy pozostawiają sobie. Może w takiej sytuacji trzeba pomyśleć o innej formie otrzymania ocen od członków Spółdzielni.

 

Poziom akceptacji działalności Spółdzielni można przecież ocenić na podstawie ankiet i badań realizowanych poprzez nowoczesne techniczne środki komunikacji. Dla stałego podnoszenia jakości, poziomu, zakresu realizowanych prac samorządu spółdzielczego i pracowników Spółdzielni takie opinie oraz oceny są przecież konieczne i oczekiwane. Z racji ustawowej konieczności dokonania zmian w Statucie naszej Spółdzielni może warto będzie poświęcić czas na rozważenie stworzenia możliwości zbierania wniosków i opinii mieszkańców dotyczących pracy Spółdzielni w nowej, innej reprezentatywnej formie. Czas przygotowania i konsultacji zmian w Statucie przed nami, tak więc pora wydaje się ze wszech miar odpowiednia na zajęcie się tymi zagadnieniami.

 

Wracając do odbytych już Zebrań Osiedlowych trzeba zauważyć, że wyrażone podczas ich przebiegu oceny sprawozdań z pracy samorządów i pracowników Spółdzielni w roku ubiegłym oraz przedstawione plany działalności na bieżący rok są pozytywne i aprobujące osiągnięte wyniki tak zarówno w wymiarze finansowym, jak i rzeczowym. To pozwala, przynajmniej w zakresie zależnym od Spółdzielni, na podejmowanie kolejnych zadań i etapów działań na rzecz eksploatacji i utrzymania zasobów, a także społeczności osiedlowych przewidzianych do zrealizowania w bieżącym roku z nadzieją osiągnięcia dalszych potrzebnych i pożądanych skutków.

 

Trudność sprawiać mogą nieprzewidywalne okoliczności realizacji zadań, na które Spółdzielnia wpływu albo w ogóle nie ma, albo ma je w bardzo ograniczonym zakresie.

 

W tym miejscu należy pozytywnie ocenić i podziękować za aktywny udział w Zebraniach zaproszonych przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej, którzy mieli okazję wysłuchać pytań, uwag i wniosków mieszkańców naszych osiedli, ale też przekazać swoje opinie, spostrzeżenia i informacje dotyczące przestrzegania prawa oraz porządku w przestrzeni zamieszkiwania i otoczeniu, zwracając uwagę na występujące lub mogące wystąpić zagrożenia. Nie do przecenienia jest obecność na naszych Zebraniach Osiedlowych radnych Rady Miasta oraz ich gotowość wysłuchania i wsparcia wniosków mieszkańców, a także dzielenie się z obecnymi informacjami na temat realizowanych przez Miasto inwestycji i innych działań w obecnym i przyszłych okresach.

 

Dziękujemy radnym – Maciejowi Biskupskiemu, Damianowi Stępniowi, Adamowi Skowronowi, Krzysztofowi Pieczyńskiemu i Barbarze Wnęk tym bardziej, że po wysłuchaniu głosów mieszkańców nie tylko obiecywali pomoc, ale niemal niezwłocznie podjęli konkretne działania w wielu sprawach zasygnalizowanych podczas Zebrań.

 

Kwestie wymagające dłuższego czasu i przeprowadzenia potrzebnych procedur wyjaśniania celem określenia oraz wdrożenia możliwych działań będą przez Radnych podejmowane w przyszłych działaniach, a o ich efektach będziemy na bieżąco informowani.

 

Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i odbycie Zebrań, ale najbardziej tym członkom Spółdzielni oraz mieszkańcom niebędącym członkami KSM, a którzy jednak znaleźli czas i ochotę na uczestniczenie w Zebraniach. Dla Spółdzielni każda okazja do wymiany – w trakcie merytorycznie konstruktywnej dyskusji – własnych spostrzeżeń, ocen działania i sformułowanie wniosków krytycznych, ale i konstruktywnie korygujących zamierzenia i cele społeczności osiedlowych oraz całej Spółdzielni, to wartość sama w sobie mająca wpływ na dalsze stałe podnoszenie i doskonalenie poziomu zarządzania coraz lepiej przystającego do oczekiwań członków i użytkowników zarządzanych przez Spółdzielnię. Dziękujemy!


Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)