2019-07-18

Ocena przebiegu Zebrań Osiedlowych
i Walnego Zgromadzenia

Zmiana regulaminu używania lokali

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Na czerwcowym, plenarnym posiedzeniu Rada Nadzorcza omówiła Zebrania Osiedlowe poprzedzające Walne Zgromadzenie oraz samo Walne Zgromadzenie.

 

Podstawą oceny były materiały Zarządu zawierające „Informację o przebiegu odbytych przed Walnym Zgromadzeniem w 2019 roku Zebrań Osiedlowych", a także stanowisko Komisji Samorządowo-Statutowej RN zawarte w protokole z posiedzenia. Łącznie w 17 Zebraniach Osiedlowych uczestniczyło 507 osób, w tym 327 członków, frekwencja wynosiła średnio 1,8%. Na zebraniach uchwalono łącznie 12 wniosków i 6  różnego rodzaju zaleceń dotyczących głównie spraw lokalnych, istotnych dla osiedlowej społeczności, czas trwania Zebrań Osiedlowych kształtował się od 1 do 4 godzin.

 

W dyskusji zwrócono uwagę, że większość uchwalonych wniosków i zaleceń dotyczyło głównie spraw lokalnych, istotnych dla osiedlowej społeczności i sprawy te w większości są do załatwienia na bieżąco przez Administrację  Osiedli. Stwierdzono, że część informacyjna o Spółdzielni jest skutecznie załatwiana  przez gazetę „Wspólne Sprawy" oraz internet, co może mieć wpływ na niezbyt wysoką frekwencję.

 

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości i pozytywnie zaopiniowała „Informację o przebiegu odbytych przed Walnym Zgromadzeniem w 2019 roku Zebrań Osiedlowych".

 

Następnie Rada przeanalizowała przygotowaną przez Zarząd „Informację o Walnym Zgromadzeniu KSM odbytym w 2019 roku". Stwierdzono, że Walne Zgromadzenie w 2019 r. zostało zwołane i przeprowadzone w oparciu o obowiązujące w tym zakresie podstawy prawne. Działania związane z organizacją Walnego Zgromadzenia zrealizowano zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą harmonogramem, a z wyłożonymi do wglądu materiałami i projektami uchwał Walnego Zgromadzenia zapoznało się 18 członków KSM, którzy przybyli do siedziby Spółdzielni.

 

Walne Zgromadzenie odbyło się w dwóch częściach: 17 i 18 czerwca 2019 r. Ogółem w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 314 osób, w tym 180 osób uprawnionych do głosowania: 173 członków i 7 pełnomocników członków. Porządek obrad obejmował 14 punktów, a do skrzynki wniosków wyłożonej w trakcie obrad obu części Walnego Zgromadzenia nie złożono żadnego wniosku.

 

Kolegium Walnego Zgromadzenia obradujące w dniu 19.06.2019 r. stwierdziło na podstawie protokołów Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej obu części Walnego Zgromadzenia, że Walne Zgromadzenie podjęło 11 uchwał.

 

Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag przedłożoną przez Zarząd „Informację o Walnym Zgromadzeniu KSM odbytym w 2019 roku".

 

Kolejnym punktem obrad Rady Nadzorczej były propozycje zmian w „Regulaminie używania lokali, obowiązków spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale". Rada Nadzorcza wcześniej zdecydowała, by w celu uzyskania szerszej opinii odnośnie zaproponowanych zmian do projektu „Regulaminu używania lokali...", rozesłać projekt do Rad i Administracji Osiedli oraz właściwych merytorycznie służb Spółdzielni, z prośbą o uwagi i opinię. Otrzymano 137 uwag i propozycji zmian do treści projektu nowelizacji „Regulaminu", co świadczy o ważności zagadnienia. Zgłoszone propozycje zostały następnie pod względem prawnym przeanalizowane przez Radców Prawnych KSM.

 

Projekt Regulaminu i stosownej uchwały omówiła Komisja Samorządowo-Statutowa, przygotowując stanowisko w tej kwestii. Po dyskusji nad całością materiału – Rada Nadzorcza jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia zmian do „Regulaminu używania lokali, obowiązków spółdzielni i użytkowników oraz rozliczeń spółdzielni z użytkownikami zwalniającymi lokale".

 

Na zakończenie artykułu wszystkim członkom naszej Spółdzielni, życzę w imieniu swoim i całej Rady Nadzorczej, by aktywnie i radośnie wykorzystali wszelkie uroki lata. Byśmy – pełni wrażeń i nowych sił – spotkali się razem we wrześniu.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)