2019-01-22

Nowelizacja regulaminów i plan pracy na 2019 rok

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej swoje grudniowe, ostatnie w roku 2018 plenarne posiedzenie, poświęciła między innymi ocenie przewidywanej realizacji kosztów Centrum Zarządzająco - Usługowego za rok 2018 oraz projektu planu na 2019 rok. Kwestie te były analizowane przez Komisję Rewizyjną Rady. Po analizie materiałów przedłożonych przez Zarząd, wniosków komisji oraz przeprowadzonej dyskusji, Rada Nadzorcza KSM nie wniosła uwag do kształtowania się poszczególnych pozycji kosztów, uznając zasadność przedstawionej przez Zarząd argumentacji. Zwrócono także uwagę na ambitne założenia dotyczące planowanych wpływów Centrum w pozycjach: pawilony wolno stojące, inna działalność Centrum oraz działalność inwestycyjna. Rada podkreśliła potrzebę utrzymania wysokiej dyscypliny przez służby KSM po stronie kosztów oraz aktywnych działań w celu osiągnięcia planowanych wpływów.

 

Kolejnym tematem omawianym przez Radę była informacja Zarządu o prognozowanej realizacji funduszu płac w Spółdzielni za 2018 rok oraz projekt planu osobowego funduszu płac Centrum Zarządzająco - Usługowego na 2019 rok. Rada Nadzorcza przyjęła przedłożoną informację o prognozowanej realizacji funduszu płac i średniej płacy w KSM za 2018 rok oraz projekt planu osobowego funduszu płac dla Centrum Zarządzająco - Usługowego na 2019 rok. Założony wzrost funduszu płac pracowników Centrum Z-U w 2019 roku podyktowany jest przede wszystkim ustawowymi wymogami wynikającymi ze wzrostu płacy minimalnej oraz minimalnej stawki godzinowej, a także z koniecznością zabezpieczenia środków na odprawy emerytalne.

 

Następnie Rada Nadzorcza omówiła, przygotowany przez Prezydium Rady, projekt „Ramowego Planu Pracy Rady Nadzorczej na 2019 rok". Po dyskusji plan pracy został jednogłośnie przyjęty z zaznaczeniem, iż jest traktowany jako plan kierunkowy, który w miarę potrzeb będzie na bieżąco uzupełniany.

 

Kolejną kwestią omawianą przez Radę Nadzorczą były zmiany w trzech wewnętrznych regulaminach naszej Spółdzielni. Przypominam że konieczność ich nowelizacji jest konsekwencją ustawy sejmowej z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo Spółdzielcze, na podstawie którego Statut KSM został znowelizowany i przyjęty przez Walne Zgromadzenie, a następnie zatwierdzony przez sąd.

 

Projekty uchwał oraz aneksy do nowelizacji: „Regulaminu funduszu udziałowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej", „Regulaminu funduszu zasobowego Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej", „Regulaminu funduszu wkładów mieszkaniowych i budowlanych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej". Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie uznając, że są zgodne z ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych i Statutem KSM.

 

Obok omówienia wymienionych przeze mnie spraw merytorycznych, członkowie Rady Nadzorczej, podczas swego posiedzenia odbyli szkolenie na temat Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), jakie weszło w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT



     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)