2018-11-19

Kształtowanie się opłat za lokale w KSM

i wytyczne kierunkowe planu na przyszły rok

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej październikowe, plenarne obrady rozpoczęła od przygotowanej przez Zarząd: „Informacji o kształtowaniu się wysokości opłat za lokale mieszkalne w KSM w 2017 r. w porównaniu z opłatami w innych mieszkalnych jednostkach organizacyjnych". Materiał ten był wstępnie omówiony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Gospodarki Zasobami Spółdzielni.

 

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości przygotowaną przez Zarząd informację o kształtowaniu się w 2017 r. średnich opłat za lokale mieszkalne w skali KSM oraz w poszczególnych osiedlach wchodzących w skład KSM, jak też w innych jednostkach organizacyjnych mieszkalnictwa regionu śląskiego. Zdaniem Rady Nadzorczej porównywanie opłat za lokale mieszkalne między KSM a innymi jednostkami organizacyjnymi mieszkalnictwa regionu śląskiego, może mieć jedynie walor orientacyjny ze względu na różną strukturę techniczną zasobów mieszkalnych i odmienność struktury składników opłat za lokale. Porównanie natomiast średnich opłat za lokale mieszkalne między osiedlami KSM, przy spełnieniu przez nie określonych warunków prowadzących do porównywalności, ma walor poznawczy skłaniający do wyciągania wniosków przydatnych w dalszych działaniach podejmowanych przez poszczególne jednostki organizacyjne jak i Zarząd KSM.

 

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości informację Zarządu, że w 2017 roku uśredniona opłata miesięczna (wraz z mediami) za użytkowanie lokalu mieszkalnego zamieszkałego przez 3 osoby i o powierzchni mieszkalnej 50 m2 w skali Spółdzielni kształtuje się w wysokości 722,01 zł, co oznacza, że była ona zbliżona do poziomu średniej opłaty z tego tytułu w roku poprzednim. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że wysokość opłat za lokale w naszej Spółdzielni wynika również z odmiennych warunków funkcjonowania osiedli, jak np. wielkości osiedla, jego położenia w granicach miasta, rodzaju zabudowy, technologii wykonania, wysokości i wieku budynków a także wielkości i zagospodarowania terenów zielonych.

 

Rada Nadzorcza dokonując porównań między wysokością uśrednionych opłat miesięcznych za lokale mieszkalne w KSM a innymi jednostkami organizacyjnymi mieszkalnictwa regionu śląskiego w 2017 r. stwierdziła, że poziom opłat w KSM nadal lokuje się w grupie średnich opłat w naszym województwie. Równocześnie warto zauważyć, iż w stosunku do innych jednostek organizacyjnych mieszkalnictwa regionu śląskiego przy porównywalnych opłatach, w KSM w strukturze opłat miesięcznych, wyższy jest udział odpisów na fundusz remontowy, co zdaniem Rady Nadzorczej wynika m.in. z realizowanych zadań ujętych w wieloletniej Strategii Ekonomicznej KSM. Jest to zjawisko pozytywne, bowiem wydatki na ten cel przeciwdziałają dekapitalizacji zasobów mieszkaniowych w KSM.

 

Informacja o kształtowaniu się opłat zostanie wydrukowana w przyszłym wydaniu „Wspólnych Spraw". Zachęcam wszystkich Czytelników do zapoznania się z tą analizą.

 

Kolejnym tematem z którym zapoznała się Rada Nadzorcza były „Wytyczne kierunkowe dotyczące opracowania planu gospodarczego Spółdzielni na 2019 rok". Wytyczne omówiła Zastępca Prezesa Zarządu, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Teresa Ślązkiewicz.

 

Poinformowała, że prace nad opracowaniem projektu Planu gospodarczego na 2019 rok w osiedlach będą realizowane zgodnie z opracowanymi przez Zarząd wytycznymi. Są to prace coroczne, a metodyka opracowania Planu gospodarczego na przyszły rok nie jest zmieniona. Sporządzony przez osiedla Plan gospodarczy na 2019 rok musi być przyjęty uchwałą Rady Osiedla oraz być planem spójnym i kompleksowym. Zgodnie z wymogami będzie on sporządzony w dwóch formach: w formie papierowej i w formie elektronicznej. Forma papierowa Planu gospodarczego na 2019 rok obejmie całe osiedla i składać się będzie z 9 załączników. Natomiast forma elektroniczna będzie dotyczyć poszczególnych nieruchomości na osiedlach.

 

T. Ślązkiewicz poinformowała ponadto, że w pierwszym etapie osiedla opracowują następujące załączniki do planu gospodarczego na 2019 rok: załącznik nr 1 – Zatrudnienie i fundusz płac; załącznik nr 2 - Zbiorczy plan kosztów i przychodów dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości (w podziale na grupy rodzajowe); złącznik nr 3 – Fundusz remontowy część „B"; załącznik nr 4 – Informacje dodatkowe dotyczące osiedla. Zatwierdzone przez Rady Osiedla „Plan gospodarczy na 2019 rok", osiedla przekażą Zarządowi do 30.11. br. W drugim etapie osiedla opracowują cząstkowe plany dla poszczególnych nieruchomości przy pomocy specjalnego programu komputerowego w terminie do dnia 28.02.2019 r. Wiceprezes T. Ślązkiewicz zwróciła uwagę, że w odniesieniu do planu gospodarczego roku poprzedniego wystąpi różnica związana z wejściem w życie nowej ustawy o „przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów na prawo własności gruntów". Mam nadzieję, że tak szczegółowo omówiony wyżej zakres planu przybliży państwu działania w tej materii administracji osiedli, rad osiedlowych jak i Zarządu.

 

Rada Nadzorcza przyjęła bez uwag do wiadomości informację w sprawie wytycznych kierunkowych do przygotowania „Planu gospodarczego Spółdzielni na 2019 rok".

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)