2018-11-21

Gorące lato, słoneczna jesień,

ale jaka będzie zima ?

 

Wiceprezes Zarządu KSM:

mgr Zbigniew Olejniczak

 

Na to pytanie nikt śmiało się nie wypowiada. Nawet prognozy długoterminowe prezentowane przez różne ośrodki meteorologiczne są niejednoznaczne. Dla wszystkich jest chyba jasne, że w naszej szerokości geograficznej klimat określa się jako umiarkowany, z możliwością występowania anomalii pogodowych. Oznacza to ni mniej, ni więcej, niż stare powiedzenie, że pogoda o tej porze roku może zaskakiwać z dnia na dzień.

 

Od kilku lat prawdziwe chłody i mrozy, najczęściej te lutowe, wyprzedzają opady śniegu, które mniej lub bardziej intensywne zdarzają się jedno-dwudniowo w końcu listopada, ale częściej po Bożonarodzeniowych i noworocznych świętach. Trudno jednak uznać, że ta zima będzie podobna do poprzedniej. Zmiany aury mogą być bardzo dynamiczne, a im bardziej długoterminowe są prognozy pogody – tym bardziej mogą okazać się błędne. Nie zwlekamy więc z przygotowaniem zasobów Spółdzielni oraz sił i środków, do podejmowania koniecznych podczas zimy działań zapobiegawczych, a także usuwania mogących wystąpić utrudnień.

 

Priorytetowym zagadnieniem w przygotowaniach do zimy jest oczywiście zapewnienie dostawy ciepła i innych mediów do lokali w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię. Już blisko dwa miesiące temu, w okresie wrześniowego załamania pogody, podjęta została decyzja o rozpoczęciu sezonu grzewczego 2018/2019 od dnia 21 września br. W całych zasobach wejście w okres grzewczy odbyło się niemal płynnie, choć niestety przy pewnych zakłóceniach. Zdarzyły się przypadki wycieków z instalacji c.o. podczas napełniania zładów. W ostatnich tygodniach, w okresie rozruchu sezonu grzewczego – co prawda rzadziej ale jednak – mamy do czynienia z awariami sieci ciepłowniczych i chociaż są to drobne przypadki i stosunkowo szybko usuwane, to jednak dobrze, że na zewnątrz mamy jeszcze temperatury dodatnie.

 

Zarząd Spółdzielni natychmiast zamieszcza posiadane informacje dotyczące przerw w dostawie ciepła i innych awarii oraz problemów z tym związanych na naszej stronie internetowej www.ksm.katowice.pl w zakładce „Aktualności" oraz na portalu społecznościowym www.facebook.com/KatowickaSM/. Niezależnie od tego Administracje Osiedli KSM niezwłocznie powiadamiają mieszkańców o zapowiedzianych lub nagłych przerwach w dostawach ciepła poprzez ogłoszenia umieszczone w gablotach lub na klatkach schodowych. Ale niestety informacje przekazywane nam przez dostawców ciepła są często opóźnione. Obecnie sytuacja zdaje się być opanowana i mamy nadzieję, że podczas pracy w bardziej ekstremalnych warunkach, sieci będą działać bezawaryjnie.

 

Podanie ciepła to tylko jeden z elementów przygotowania zasobów do zimy, cały proces jest natomiast bardziej złożony i wielokierunkowy. 26 września br. przekazano 17 podległym Administracjom i Zakładom Celowym do wiadomości i stosowania Zarządzenie Nr 15/2018 Zastępcy Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym zostały określone działania dotyczące przygotowania zasobów do zimy oraz ustalony termin gotowości do sezonu zimowego, wyznaczony na dzień 30.10.2018 roku. Powołani zostali Pełnomocnicy ds. „Akcji Zima" ich zastępcy oraz wyznaczeni pracownicy dyspozycyjni w poszczególnych Osiedlach i Zakładach Celowych. Ustalony został kompleksowy tryb przewidywanych działań w okresie zimy w dwóch wariantach tj.:

 • wariant 1 obejmuje działania przy występowaniu łagodnych warunków atmosferycznych w których temperatura i opady śniegu występują w normie,
 • wariant 2 obejmuje działania przy występowaniu trudnych warunków atmosferycznych, w których opady śniegu i temperatura kształtują się ponad przewidzianą normę.

W tym wariancie Pełnomocnik Zarządu ds. „Akcji Zima" w KSM może wprowadzić całodobowe dyżury we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółdzielni, a także dyżury ekip remontowo-konserwacyjnych w poszczególnych Osiedlach. Ustalona została kolejność odśnieżania dróg wewnątrzosiedlowych, parkingów oraz dojazdów do nieruchomości. Odśnieżanie i usuwanie oblodzenia powinno się odbywać na następujących zasadach:

 • w pierwszej kolejności odśnieżanie i usuwanie gołoledzi obejmie dojście do budynków, przystanki komunikacji miejskiej znajdujące się na terenach osiedlowych, dojazdy do sklepów, zsypów, altanek śmietnikowych i pomieszczeń z urządzeniami technicznymi, chodniki wzdłuż ciągów ulicznych i uliczne kratki ściekowe, hydranty przeciwpożarowe,
 • w drugiej kolejności tereny użytkowe, place wewnątrzosiedlowe, parkingi itp.

Trzeba również zaznaczyć, że praca sprzętu odśnieżającego nie jest możliwa wszędzie w tym samym czasie, lecz i w tym zakresie ustalona została kolejność odśnieżania, co jest determinowane liczbą jednostek sprzętowych oraz koniecznym czasem dojazdu w określone miejsce.

 

W celu właściwego przygotowania zasobów mieszkaniowych i mienia Spółdzielni do sezonu zimowego 2018/2019 oraz zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji w utrudnionych warunkach zimowych, dokonano między innymi przeglądu oraz ewentualnych napraw, uzupełnień i konserwacji zasobów pod kątem np.:

 • szczelności pokryć dachowych,
 • drożności rynien, studzienek i geigerów,
 • uzupełnienia ubytków w otworach okiennych i drzwiowych,
 • naprawienia zamknięć w drzwiach zewnętrznych,
 • zabezpieczenia urządzeń i przewodów narażonych na zamarzanie,
 • zewnętrznego zabezpieczenia stacji wymienników ciepła,
 • sprawności oświetlenia zewnętrznego i numerów tzw. policyjnych,
 • ilości i sposobu zakupu piasku, soli drogowej i środka odmrażającego,
 • zabezpieczenia odzieży ochronnej oraz narzędzi do odśnieżania dla pracowników administracji itp.

W celu zabezpieczenia prawidłowego odśnieżania i usuwania gołoledzi w okresie zimy zamówiono dodatkowo potrzebne ilości piasku. Jednocześnie Administracje wykorzystają piasek z piaskownic oraz piasek pozostały z poprzedniego okresu zimowego. Piasek przeznaczony do posypywania dróg, chodników i ciągów pieszo-jezdnych przechowywany jest w głównych komorach zsypowych, bądź w stosownych pojemnikach przeznaczonych na ten cel. Zgromadzone zostały w Serwisie Technicznym KSM środki rozmrażające w ilości ponad 29 ton soli drogowej oraz blisko 1,1 tony rozmrażacza. Już na dzień 30.09. br. Spółdzielnia miała ponad 80 umów z gospodarzami budynków mieszkalnych i pawilonów wolno-stojących. Osoby te jako podmioty gospodarcze w ramach świadczonych usług na rzecz Spółdzielni mają obowiązek odśnieżania, usuwania lodu, posypywania piaskiem w czasie gołoledzi terenów zgodnie z wyznaczonymi granicami. W czasie intensywnych opadów śniegu praca gospodarzy winna być wykonywana w sposób ciągły.

 

Serwis Techniczny posiada sprzęt mechaniczny i obsługę przygotowaną do prac związanych z odśnieżaniem dróg, ciągów pieszo-jezdnych parkingów i innych, jak też do prac związanych ze zrzucaniem śniegu z dachów oraz usuwania nawisów śnieżnych i sopli.

 

Nasza Spółdzielnia (z rozdzielnika) otrzymuje komunikaty - ostrzeżenia z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych np. intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, czy też oblodzeń. Komunikaty te w następnej kolejności niezwłocznie przekazywane są drogą e-mailową do wszystkich podległych Administracji Osiedlowych i Serwisu Technicznego KSM, tak by mogły one podjąć stosowne działania. Jednocześnie wszyscy kierownicy Administracji otrzymują przedmiotowe komunikaty w formie sms-ów.

 

W oparciu o meldunki, które złożyli Kierownicy Administracji oraz Zakładów Celowych, można przyjąć, że przygotowania zasobów Spółdzielni do sezonu zimowego przebiegają prawidłowo. Wypada mieć nadzieję, że zima przebiegnie bez drastycznych, ekstremalnych załamań pogodowych, a ludzie i sprzęt nie zawiodą w razie potrzeby. W tym miejscu zwracam się do Państwa z prośbą o informowanie Administracji Osiedli lub Działu Eksploatacji o zauważonych usterkach lub konieczności wykonania prac, mogących w warunkach zimowych zapobiec stratom lub zagrożeniom dla bezpieczeństwa i zdrowia.

 

Z poważaniem

ZBIGNIEW OLEJNICZAK     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)