2017-10-17

Dobra sytuacja finansowa

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej KSM:

mgr inż. Grażyna Kniat

 

Rada Nadzorcza Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zebrała się 21 września na kolejnym posiedzeniu plenarnym rozpoczynając je od uczestnictwa w szkoleniu. Powodem szkolenia jest fakt przyjęcia przez Sejm, w dniu 20 lipca 2017 roku, ustawy nowelizującej ustawy:

 

• o spółdzielniach mieszkaniowych,

• Prawo spółdzielcze,

• Kodeks postępowania cywilnego.

 

Znajomość nowych przepisów jest kluczowa dla członków Rady, gdyż to właśnie jej przypadnie wiele zadań wdrażających te ustawy w życie. Osobiste zapoznanie się każdego z członków Rady z treścią dokumentu nie wystarcza i niezbędnym stała się prawnicza wykładnia, którą przedstawiły radczynie prawne Spółdzielni Anna Duch i Marta Nowacka. Najważniejszym, finałowym zadaniem Rady związanym z wprowadzeniem tej ustawy, będzie przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu projektu nowego Statutu.

 

W kolejnym punkcie posiedzenia Rada rozpatrzyła odwołania osób poprzednio wykreślonych z grona członków Spółdzielni, ze względu na znaczne zaległości w opłatach miesięcznych za mieszkania. Ponieważ zainteresowani spłacili zadłużenia, Rada wyraziła 3 osobom zgodę na przywrócenie im członkostwa.

 

Pierwszym z zagadnień merytorycznych omawianych przez Radę była sprawa funduszu inwestycyjnego oraz funduszu gruntów. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tadeusz Nowak, a także uczestnicząca w zebraniu prezes Zarządu Krystyna Piasecka stwierdzili, iż w świetle nowelizacji ustawowej z 20.07.2017 oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego, fundusze te w KSM są już nieaktualne. Ich formalna likwidacja jest zatem uzasadniona, bo faktyczną wprowadziło prawo wyższego rzędu.

 

Z kolei przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Spółdzielni Andrzej Łukasiewicz przedstawił informację o sytuacji ekonomicznej Spółdzielni w obszarze gospodarki zasobami mieszkaniowymi za okres 7 miesięcy 2017 roku wraz z prognozą na koniec roku. Powstała ona w trakcie prac komisji opartych na materiałach źródłowych dostarczonych przez służby finansowe.

 

Po analizie dokumentacji, oceniając sytuację ekonomiczną osiedli za 7 pierwszych miesięcy oraz zapoznając się z prognozami wyniku finansowego na koniec tego roku, Rada Nadzorcza uznała te wyniki za dobre. Przewiduje się dodatnie saldo, chociaż ujemne wyniki mogą wystąpić w dwóch osiedlach: Wierzbowa (szacunek (-) 48 tys. zł) oraz w wyodrębnionym rozliczeniowo zespole mieszkaniowym ,,Rekreacyjna Dolina – Mały Staw" (budynki jeszcze w trakcie zasiedlania) będącym częścią osiedla Graniczna, gdzie spodziewany jest wynik ujemny to (-) 37 tys. zł.

 

Zarząd Spółdzielni poinformował, że w związku z występującym niebilansowaniem się kosztów i wpływów w os. Wierzbowa, planuje się zmianę wysokości stawek opłat w zakresie eksploatacji, zaś dla zespołu Małego Stawu już lipcu br. podjęta została decyzja o aktualizacji z dniem 1 listopada br. stawek opłat w kilku pozycjach kalkulacyjnych kosztów eksploatacji. W obydwu przypadkach zmiany te winny zlikwidować niedobory do końca I półrocza 2018 r.

 

Rada Nadzorcza stwierdziła także, iż w skali całej Spółdzielni odnotowano w ciągu 7 miesięcy przewagę wpływów nad kosztami, chociaż ujemne saldo środków w części ,,B" funduszu remontowego wystąpiło w tym czasie w sześciu osiedlach: w Haperowcu, na Giszowcu, Granicznej, im. Kukuczki, im. Ściegiennego i im. Zgrzebnioka. Opracowana na koniec roku prognoza przewiduje likwidację zaistniałych niedoborów do końca 2017 roku, za wyjątkiem Os. Ściegiennego.

 

W tym osiedlu, odnotowującym od pewnego czasu brak równowagi finansowej, wprowadzony został program naprawczy, zatwierdzony przed rokiem przez Radę Nadzorczą. W jego wyniku podjętych działań, osiedle zmniejszy do końca roku swoje saldo ujemne, do poziomu (-) 669.987 zł, co potwierdza jego skuteczność. Zakończenie działań przewidziano na rok 2022 r.

 

Zatem oceniając ogólną sytuację Rada stwierdziła, że w skali Spółdzielni, w rachunku ciągnionym (z bilansem otwarcia), wyniki są pozytywne, gdyż uzyskany do końca lipca łączny wynik netto jest dodatni (w kwocie 6 mln 678 tys. zł). Jednocześnie prognoza również wskazuje na powstanie kończącej rok nadwyżki wpływów nad kosztami w szacunkowej wysokości (+) 4 mln 27 tys. zł.

 

Rada Nadzorcza omówiła również kwestie związane ze zbliżającymi się obchodami jubileuszowymi 60-lecia istnienia Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

Następnie przyjęto do wiadomości informację Zarządu o podaniu w prasie i na stronie internetowej spółdzielni ogłoszenia o zbieraniu ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017.

 

Ponieważ od wielu lat praktyka dowodzi, że większa część pracy Rady Nadzorczej odbywa się między posiedzeniami plenarnymi w poszczególnych komisjach, będę chciała w większej mierze prezentować ich działania.

 

Z poważaniem

GRAŻYNA KNIAT     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)