2019-04-17

Cenna pomoc dla mieszkańców

Opłaty za korzystanie z lokali +

 

Zastępca Prezesa Zarządu,
Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomicznych:

mgr Teresa Ślązkiewicz

 

Drodzy Czytelnicy!

 

W ostatnim czasie często powtarzanym (głównie przez media) stało się określenie „PLUS". Mamy „Mieszkanie+", „500+", „Emerytura+", „Karta Seniora 60+" i wiele innych programów pomocowych określanych znakiem matematycznym „+", czyli „coś ponad", „dodatkowo".

 

Warto zatem wspomnieć, że w systemie rozliczeń w opłatach za korzystanie z lokali w spółdzielni mieszkaniowej istnieje od wielu już lat program pomocowy skierowany do rodzin borykających się z organizacją życia na skutek uzyskiwania niskich dochodów w swoim „gospodarstwie domowym".

 

Sformalizowany kształt pomocy, który opatruję umownym tytułem (wyłącznie na potrzeby niniejszego artykułu) „Opłaty za korzystanie z lokali +" lub jak ktoś woli potocznie „czynsz +" znaleźć można w Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 71 poz. 734) oraz innych aktach prawnych, których przytaczanie w tym miejscu nie jest konieczne, gdyż wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: www.mops.katowice.pl lub – przez osoby nie korzystające jeszcze z komputera i internetu – w każdym punkcie obsługi/biurze Administracji wszystkich naszych 17 osiedli czy też w Dyrekcji Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Klonowej 35c, w Dziale Analiz i Windykacji Należności (pokój nr 11).

 

Wobec powyższego, jedynie w wielkim skrócie przedstawiam Państwu to, co w praktyce najistotniejsze jest w zakresie możliwości skorzystania z pomocy przez rodziny (ustawowo nazywane gospodarstwem domowym), które borykają się (trwale lub przejściowo) z trudnościami w realizacji zobowiązań finansowych w ponoszeniu kosztów korzystania z lokali mieszkalnych.

 

Dodatki mieszkaniowe

 

Co to jest dodatek mieszkaniowy? Otóż, dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym jakie można otrzymać od gminy (w naszym przypadku od Miasta Katowice) na dofinansowanie opłat za korzystanie z mieszkania. Przysługuje ono osobom, które spełniają określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych kryteria dotyczące tytułu prawnego do lokalu, dochodu wspólnie zamieszkujących osób oraz powierzchni mieszkania.

 

Informacje zamieszczone poniżej są wskazówką zachęcającą do podjęcia starań o uzyskanie pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego przez osoby, które ze względu na niski poziom dochodów nie są w stanie regularnie uiszcza

opłat miesięcznych za mieszkanie umownie nazywanych „czynszem".

 

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy ?

 

Przepisy prawne określają, że dodatek przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkaniowych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkaniowe w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkaniowych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Kryterium dochodu osób wspólnie zamieszkałych

 

To co ważne w tym kryterium – dochody muszą być wykazane brutto (czyli z podatkiem).

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:

 • 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie,
 • 125% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby.

Średni dochód za miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

 

Wysokość najniższej emerytury zmienia się, gdyż podlega ona waloryzacji.

 

Od 1 marca 2019 roku najniższa emerytura wynosi 1.100,00 zł.

 

Zatem średni dochód osoby mieszkającej samotnie ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy powinien być poniżej 1925,00 zł, a rodziny niższy od 1375 zł na osobę.

 

Kryterium powierzchni mieszkania

 

Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy nie powinna przekroczyć powierzchni określonej ustawowo (powierzchnia normatywna), która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby 35 m2
 • dla 2 osób 40 m2
 • dla 3 osób 45 m2
 • dla 4 osób 55 m2
 • dla 5 osób 65 m2
 • dla 6 osób 70 m2
 • jeżeli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię użytkową o 5 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o 30% albo 50%, jednakże pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

 

W przypadku gdy w mieszkaniu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

 

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego

 

Organem uprawnionym do przyznawania dodatków mieszkaniowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Decyzja o przyznaniu lub nieprzyznaniu dodatku jest wydawana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

 

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

 

Dodatek bezpośrednio z MOPS wpływa na konto Spółdzielni i w ten sposób pomniejsza należność osoby starającej się o dofinansowanie.

 

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek nie reguluje bieżących należności stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym naliczeniem a kwotą przyznanego dodatku, to wypłata dodatku jest wstrzymana w drodze decyzji administracyjnej do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

 

Wnioski o dodatek mieszkaniowy można pobrać w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej lub na wskazanej wyżej stronie internetowej MOPS. Wniosek należy wypełnić, potwierdzić w swojej osiedlowej administracji – i poinformował nas Miejski Ośrodek pomocy Społecznej – wnioski o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego jak również świadczeń rodzinnych i opiekuńczych złożyć w dowolnym Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej na terenie Katowic, niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

 

Co można zyskać korzystając z tej formy pomocy ?

 

Przy niewielkim osobistym zaangażowaniu sił i środków – bardzo dużo. Otóż na podstawie danych statystycznych naszej Spółdzielni za rok ubiegły, z dodatku mieszkaniowego korzystało średniomiesięcznie 290 gospodarstw domowych (czyli w naszej terminologii: mieszkań), a średniomiesięczna kwota przypadająca na jedno mieszkanie wynosiła 300,00 złotych. Łączna, roczna kwota przyznanych przez MOPS dodatków mieszkaniowych dla całej naszej Spółdzielni wyniosła 926.961 zł.

 

Zachęcam osoby uprawnione do skorzystania z możliwości ustawowej pomocy w zakresie wspomożenia budżetu rodzinnego – chociażby w tej części, która dotyczy opłat za korzystanie z lokali.

 

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Katowicach

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

tel.: (32)251 00 87, (32) 251 14 51

e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl, www.mops.katowice.pl

 

Terenowe Punkty Pomocy Społecznej

Nr 1 – ul. Andrzeja 10, tel. (32) 251 60 99, (32) 251 59 12,

Nr 2 – ul. Warszawska 42, tel. (32) 253 77 30, (32) 258 82 34,

Nr 3 – ul. Misjonarzy Oblatów MN 24, tel. (32) 258 07 09, (32) 203 63 13,

Nr 4 – ul. Gliwicka 96, tel. (32) 353 02 75, (32) 353 02 78,

Nr 5 – ul. Dębowa 16c, tel. (32) 254 70 61, (32) 250 50 15,

Nr 6 – ul. Czecha 2, tel. (32) 209 00 23, (32) 253 81 21,

Nr 7 – ul. Świdnicka 35a, tel. (32) 252 56 35, (32) 252 80 61,

Nr 8 – ul. Łętowskiego 6a, tel. (32) 206 15 68, (32) 206 07 04,

Nr 9 – ul. Krakowska 138, tel. (32) 255 35 67, (32) 256 47 70,

 

Wnioski o dodatki mieszkaniowe przyjmowane są w poniedziałki w godz. 10:00 - 16:45 (z przerwą od 12:45 do 13:00) oraz we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 09:30 - 14:30 (z przerwą 11:45 - 12:00).

 

Z poważaniem

TERESA ŚLĄZKIEWICZ     

 
 
Wiadomości


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności (Cookies-RODO)